334. Els vescomtes de Cabrera a la baixa edat mitjana

Durant molt de temps, estudiar el país era estudiar-ne el devenir de les nissagues i personatges més importants. Ja fos des de la vessant mítica dels Nou Barons de la Fama o des de l’interès historiogràfic per les grans famílies nobiliàries del Principat, l’estudi dels “grans barons” de la noblesa catalana medieval ha estat un dels temes predilectes de diverses generacions d’historiadors.

Segell vescomte Cabrera

Aquest interès clàssic, però, no ha esgotat el tema i els estudis moderns sobre les nissagues nobiliàries han aportat llum a temes ben diversos: la composició de les parenteles nobiliàries, l’estructura de les corts senyorials, els mecanismes de control i explotació del territori, l’estudi de les agendes polítiques o la implicació de l’alta noblesa en els afers de la Corona, per posar-ne alguns exemples.

Aquesta setmana coneixerem una de les grans nissagues nobiliàries catalanes: la dels vescomtes de Cabrera, i ho farem de la mà d’un veritable expert en el tema.

Leave a Comment