355. Fantasmes i apareguts a l’edat mitjana

Algunes de les qüestions més rellevants de la Humanitat tenen molt a veure amb la relació entre la vida i la mort. Què passa quan morim? Hi ha quelcom més enllà? Existeix la possibilitat de retornar al món dels vius, ni que sigui temporalment?

Fantasmes i apareguts edat mitjana cantigues Alfons X

Preguntes com aquestes encara ens turmenten i es troben ben presents a l’imaginari col·lectiu. Fantasmes, zombies, esperits i apareguts formen part del món paranormal actual i tenen una forta presència en la cultura de masses. Però, que és pensava a l’edat mitjana sobre el tema? En podem saber alguna cosa?

Leave a Comment