345. Les guerres dàcies de Trajà

Dos grans rius van dibuixar el limes romà durant segles: el Rin i el Danubi. A l’altra riba, els romans veien pobles bàrbars que, incansablement, resistien l’expansió de Roma i que, a més, practicaven constantment expedicions de conquesta i saqueig dins del propi imperi. Un d’aquests pobles, ubicat al nord del Danubi a l’actual Romania, era el daci.

Conrad Cichorius - recreació de les guerres dacies - trajà

Des del segle I aC, els dacis havien presentat una resistència fèrria a l’imperialisme romà. Fins que l’emperador Trajà no va impulsar dues campanyes militars de gran volada, els dacis havien demostrat ser capaços d’assestar cops a l’Imperi d’una magnitud similar a la Batalla de Teutoburg.

Qui eren els dacis? Qui va ser el rei Decèbal? Quina va ser la relació entre l’Imperi Romà i el Regne de Dàcia? Com es van desencadenar les dues guerres que van posar fi a aquest poble?

Avui, a les Portes de Troia, fixarem la nostra mirada en les guerres que hi va haver entre l’Imperi Romà de Trajà i la Dàcia de Decèbal.

Leave a Comment