282. El plet sobre el castell de Castellbisbal (1440 – 1443)

La Catalunya medieval, en contra del que pot semblar, són una època i un territori profundament judicialitzats. Són infinitat els plets, judicis, acords, pactes i concòrdies que es donen, a totes les capes de la societat, durant el segles medievals. Productes d’una cultura on el recurs al document escrit, a la prova documental i als drets i deures adquirits estan a l’ordre del dia.

castellbisbal llibre

Al llarg del programa d’avui repassarem un d’aquests plets, que va tenir lloc a la Reial Audiència a mitjans del segle XV i que va involucrar, per una banda, als hereus de Dalmau de Castellbisbal i, per l’altra, al propi bisbe de Barcelona. Enmig d’aquesta disputa, veurem actuar als oficials reials i observarem un escenari profundament judicialitzat que ens permetrà apropar-nos al funcionament de la justícia reial en l’època d’Alfons el Magnànim.

Leave a Comment