281. Castellbisbal: castell, família i conflicte

Catalunya és terra de castells. Durant l’edat mitjana el territori català s’anirà omplint de places fortes que no només s’ensenyorien de la contrada sinó que tenien una funció administrativa i jurisdiccional.

Al voltant d’aquestes torres s’aniran conformant diferents famílies de castlans i senyors, que lligaran la seva fortuna i la seva identitat familiar als castells i termes que controlen.

castellbisbal llibre

Però aquest control no serà fàcil ni simple. La Catalunya medieval és una realitat jurisdiccional complexa on sobre un mateix territori s’encavalquen diferents senyors i diferents drets, que sovint entren en col·lisió.

Aquesta setmana veurem un exemple pràctic d’aquesta teranyina, a través de la història del castell de Castellbisbal i els seus senyors, la família dels Castellbisbal.

Leave a Comment