280. Les fortificacions a l’edat moderna.

El pas de l’edat mitjana a l’edat moderna pot resseguir-se en multitud d’aspectes. Un dels més significatius és l’espectacular canvi en les fortificacions defensives: entre la fesomia dels castells medievals i la dels baluards moderns hi ha tot un seguit de canvis en la manera d’entendre la guerra que queden fixats, de manera visual, en les pedres d’aquestes edificacions.

Castell de Sant Ferran - Figueres - castell modern

Al llarg del programa d’avui resseguirem els elements que van fer possibles aquests canvis en la forma de plantejar la guerra, als que fins i tot se’ls ha posat l’etiqueta de “revolucionaris”.

Leave a Comment