228. Alguns tòpics sobre l’Edat Mitjana

L’adjectiu “medieval” ha quedat com a forma corrent de referir-se a alguna cosa retrògrada, obscura, fanàtica o truculenta. “Crim medieval”, “fanatisme medieval”, “injustícia medieval” són expressions que acostumen a sortir en els mitjans de comunicació o a les xarxes socials.

Young_Beckie_by_Arthur_Rackham

Però, va ser així? Ens hem de creure tots aquests llocs comuns que ens parlen d’una Edat Mitjana especialment fosca, bruta o violenta?

Aquesta setmana, intentarem posar una mica de veritat en totes aquestes mentides, tòpics i visions esbiaixades sobre l’època medieval.

Leave a Comment