160. Epaminondas i la batalla de Leuctra (371 aC)

La batalla de Leuctra va ser un dels grans enfrontaments de l’antiga Grècia. Aquesta batalla és menys coneguda que les molt més famoses batalles dels grecs contra els perses perquè forma part de les guerres que les diverses ciutats gregues van tenir entre elles per l’hegemonia. Les ciutats que van ser grans protagonistes d’aquests enfrontaments i les més conegudes i recordades són Atenes i Esparta, però van haver-hi també altres ciutats que, partint d’un paper secundari, van arribar a aspirar en algun moment a l’hegemonia a Grècia, i de totes aquestes la més important va ser Tebas.

Epameinondas,_Nordisk_familjebok

A Leuctra, l’any 371 a.C., va ser on Tebas va derrotar Esparta. Val a dir que ni Tebas, ni Atenes ni Esparta, ni cap altre ciutat més com Corint, que també va aspirar a l’hegemonia en tota Grècia, van aconseguir mai imposar-se sobre les altres, cosa que va provocar que les guerres entre elles sembli que no tenien fi. Malgrat tot la importancia de Leuctra radica en que és la batalla que va permetre a Tebas impossibilitar que Esparta es fes amb el domini de Grècia quan va ser la ciutat que més a prop va estar d’aconseguir-ho i que, en principi més condicions reunía perquè així fos.

Després de Leuctra, Esparta va anar perdent poder a Grecia fins a quedar exclosa com a candidata a una possible hegemonia. Malgrat tot, això no va suposar que la hegemonía passés a Tebas, sino que les ciutats gregues continuéssin lluitant entre elles fins que va sorgir un poder més fort al nord, al Regne de Macedònia, que acabaria conquerint-les a totes, inclús quan Atenes, Corint, Megara i la pròpia Tebas es van unir contra Macedònia.

Probablement aquell era el final més previsible, però el més segur és que si a Leuctra les coses haguéssin anat d’una altra manera, l’enfrontament final amb els macedonis pel domini de Grècia hagués tingut que comptar amb els espartans i potser el resultat hagués sigut un altre.

Leave a Comment