155. El món prerromà a la Península Ibèrica

A vegades sembla que la història de bona part de l’Occident europeu comença amb l’arribada dels romans i els seus exèrcits. Per molt que sapiguem que zones com la Gàlia, les illes britàniques o la Península Ibèrica estaven habitades des de la Prehistòria i que comptaven amb cultures autòctones complexes, sempre acabem veient l’Imperi Romà com el moment en el que aquests territoris entren en la Història. Potser podem fer retrocedir aquest fet a l’arribada dels primers colonitzadors fenicis, grecs i cartaginesos, però el cert és que, entre el gran públic, no hi ha imatge més forta de la Antigüitat a l’Occident europeu que la de l’avenç de les legions romanes.

ullastret02_0

Aquesta setmana volem endinsar-nos una mica sobre el panorama de la Península Ibèrica abans de l’any 218 abans de Crist, data en la que els primers romans van desembarcar a Empúries, posant per primer cop el peu a la Península.  Ho farem interrogant-nos sobre allò que s’anomena “els pobles prerromans de la Península Ibèrica”, una manera de referir-se a realitats com els celtes o els íbers.

Leave a Comment