79. Urgell a la fi del primer mil·leni

Aquesta setmana, parlarem del comtat d’Urgell a la fi del primer mil·lenni. La història d’aquest territori en els últims anys del segle X i principis de l’XI és fonamental per entendre les dinàmiques dels comtats catalans d’aquell moment en relació amb el món franc, amb Roma i amb el món musulmà de Còrdova. Resseguint la història d’Urgell del 980 al 1010 podrem veure com canvia la política de frontera de la defensa a l’atac, com es consoliden les relacions amb Roma i com s’inicien unes dinàmiques polítiques que marcaran els comtats catalans al llarg de tot el segle XI.

Beat Urgell

Leave a Comment